Čhögjal Namkhai Norbu

Čhögjal Namkhai Norbu Rinpočhe, majster, ktorý Západu odhalil učenie dzogčhenu, je jedným z hlavných  predstaviteľov drahocennej náuky dzogčhenu na svete.

    Život a príklad Namkhai Norbua ako učiteľa sú zdrojom veľkej inšpirácie pre tých, ktorí mali príležitosť spoznať ho a počúvať jeho učenia.

    Je mimoriadnou ľudskou bytosťou, veľkým učiteľom a významným učencom v oblasti tibetskej kultúry a histórie. Čhögjal Namkhai Norbu patrí medzi najväčších žijúcich majstrov, napriek tomu o sebe často hovorí: „Som obyčajný človek.“

    Odkaz, ktorý majster štyridsať rokov odovzdáva, je, že je možné žiť v harmónii, dokonca aj uprostred chaotického, moderného denného života a viesť uvoľnený  a pokojný spôsob života, pomáhať druhým a spolupracovať s nimi.

    Čhögjal Namkhai Norbu sa narodil a vyrastal v Tibete . V roku 1960 bol pozvaný do Talianska, kde pracoval na výskumnom projekte a následne pôsobil na akademickom poste v Instituto Universitario Orientale v Neapole, kde učil tibetský jazyk a literatúru.

   Počas akademickej práce na univerzite kontaktovali Čhögjala Namkhai Norbua rozliční ľuďia, študenti, intelektuáli a profesionáli, nielen z Talianska ale i rôznych iných západných krajín, ktorí mali záujem dozvedieť sa o náuke dzogčhenu.

    Čhögjal Namkhai Norbu prijal túto žiadosť o učenie v 70tych rokoch 20teho storočia, viedol prvé kurzy a prednášky o meditácii dzogčhenu a tradičnom tibetskom cvičení jógy, zvanej jantrajóga.

Osoba a učenie Čhögjal Namkhai Norbua inšpirovalo vznik Medzinárodnej komunity dzogčhenu.

 

Podrobný životopis:

    Rinpočhe sa narodil v Derge, vo východnej časti Tibetu v roku 1938. Vo veku dvoch rokov bol rozpoznaný ako reinkarnácia Adzom Drugpu (1842 – 1924), jedného z veľkých majstrov dzogčhenu na začiatku 20teho storočia. Adzom Drugpa bol žiakom Džamjang Khjence Wangpa (1820 – 92) a Patrul Rinpočheho (1808 – 81) a tiež významným tertönom, objaviteľom ukrytých náuk. Vo veku osem rokov bol Namkhai Norbu Rinpočhe tiež rozpoznaný 16. Karmapom (1924 – 1981) a jedenástym Palpung Situ Rinpočhem (1886 – 1952) ako inkarnácia mysle Šabdrung Ngawang Namgjala, prvého Dharmarádžu Bhutánu, ktorý sám bol inkarnáciou veľkého majstra línie Drugpa Kagjü, Pema Karpa (1527 – 92). Titul Čhögjal, ktorý znamená Kráľ Dharmy, mu bol udelený s týmto rozpoznaním.

    Ešte počas dospievania zakončil Čhögjal Namkhai Norbu Rinpočhe intenzívny program tradičného štúdia sútier i tantier a zároveň prijímal učenia od viacerých veľkých majstrov tej doby.

    Od ôsmich do dvanástich rokov veku študoval Čhögjal Namkhai Norbu na kláštornej univerzite Derge Wöntö. V tomto čase tiež študoval s Džamjang Khjence Čhökji Lodröm v Dzongsare. V roku 1951 dostal Rinpočhe iniciácie Vadžrajoginí z tradície Sakja, z línie Ngorpa aj Carpa. Jeho učiteľ mu tiež poradil, aby si vyžiadal iniciáciu od mimoriadnej učiteľky Aju Khandro Dordže Paldron (1838 – 1953), ktorá bola pokladaná za žijúcu emanáciu Vadžrajoginí samotnej. Aju Khandro mala v tom čase 113 rokov a strávila 56 rokov v ústraní v tme. Bola staršou súčastníčkou Adzom Drugpu, ako aj priamou žiačkou Džamjang Khjence Wangpa a slávneho Ňagla Pema Düdula (1816 – 72), ktorý dosiahol dúhové telo. Čhögjal Namkhai Norbu dostal od nej niekoľko transmisií, vrátane tých, o ktoré pôvodne žiadal, a okrem nich aj Longčhen Ňingthig a jej vlastné poklady mysle.

V roku 1954 bol pozvaný ako predstaviteľ tibetskej mládeže na návštevu Čínskej ľudovej republiky. Následne bol v roku 1954 menovaný na post inštruktora tibetčiny na Juhozápadnej Univerzite Malých národov v Čengdu, v Sičuane, v Číne. V tomto čase sa naučil po čínsky a mongolsky.

Nasledoval víziu, ktorú mal vo sne, keď mal sedemnásť rokov, a vrátil do rodného kraja Derge. Cestoval do vzdialeného údolia na východ od Derge, kde sa stretol so svojim hlavným majstrom, Rigdzin Čhangčhub Dordžem (1825 – 1978), ktorý bol žiakom Adzom Drugpu a Ňagla Pema Düdula. Čhangčhub Dordže bol majstrom nezávislej a sebestačnej komunity laických praktikujúcich, ktorá sa volala Ňaglagar. Rigdzin Čhangčhub Dordže bol lekárom a Čhögjal Namkhai Norbu s ním ostal po dobu takmer jedného roku a asistoval mu v jeho medicínskej praxi. V tejto dobe požiadal Namkhai Norbu svojho majstra Čhangčhub Dordžeho o iniciáciu a ten mu dal priame uvedenie do autentického poznania dzogčhenu. Čhögjal Namkhai Norbu sa potom vydal na dlhú púť do stredného Tibetu, Nepálu, Indie a Bhútánu. Keď sa vrátil do Derge, zistil, že politická situácia sa zhoršila a prepuklo násilie. Utiekol do centrálneho Tibetu a nakoniec prišiel ako utečenec do Sikkimu, kde žil od roku 1958 do roku 1960 v hlavnom meste Gangtok. V tom čase pracoval  pre Sikkimskú vládu ako autor a editor tibetských učebníc. Tam stretol profesora Giuseppe Tucciho, slávneho tibetológa, ktorý ho pozval pracovať do Ríma. Vo veku dvadsaťdva rokov, v roku 1960, nastúpil Čhögjal Namkhai Norbu na pozíciu vedeckého asistenta v Inštitúte pre Blízky a Ďaleký východ (IsMEO, Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente). V roku 1964 dostal ponuku na pozíciu profesora orientálnych jazykov a literatúry na Univerzite v Neapole. Dvadsať osem rokov učil tibetčinu, mongolčinu, literatúru a kultúrne dejiny Tibetu. V roku 1992 odišiel do dôchodku ako emeritný profesor. Jeho akademická práca odhaľuje hlboké znalosti tibetskej kultúry a pevné odhodlanie udržať mimoriadne kultúrne dedičstvo Tibetu živé a plne dostupné.

    Po tom, ako učil niekoľko rokov jantrajógu v Neapole, začal v roku 1976 odovzdávať náuku dzogčhenu niekoľkým talianskym žiakom. Narastajúci záujem o jeho učenia, najprv v Taliansku a potom v celom západnom svete ho presvedčili, aby sa tejto aktivite venoval vo väčšiej miere.

    Spoločne so skupinou žiakov založil v roku 1981 prvé centrum komunity dzogčhenu v Arcidosse, v Toskánsku a neskôr mnoho ďalších centier v rôznych častiach Európy, Ruska, Spojených Štátov, Južnej Ameriky a Austrálie.

    V roku 1988 zoložil Čhögjal Namkhai Norbu A.S.I.A (Association for International Solidarity in Asia, Združenie pre medzinárodnú solidaritu v Ázii), čo je mimovládna organizácia, ktorá pôsobí v Tibete a je zameraná na službu Tibeťanom v sfére vzdelávania, zdravia, profesného výcviku, pomoci pri živelných pohromách a udržateľného ekonomického rozvoja. V roku 1989 Čhögjal Namkhai Norbu  založil Shang Shung Institute, ktorého úlohou je uchovanie tibetskej kultúry a dedičstva, vrátane uchovávania a prekladu dôležitých textov, ako sú pôvodné tantry, komentáre a termy mimoriadnych majstrov, šírenie tibetskej medicíny, astrológie, jazyka a niekoľkých ďalších aspektov tibetskej kultúry.

    Počas 40 rokov mal Čhögjal Namkhai Norbu Rinpočhe veľmi intenzívny program náuk a kurzov (retreatov) dzogčhenu po celom svete. Viedol niekoľko stoviek retreatov, ktoré pokrývali celý korpus náuky dzogčhenu vrátane troch sérií semde, longde a upadéša, učenia dlhej línie kama, učenie termy dôležitých majstrov dzogčhenu ako boli Čhangčhub Dordže, Adzom Drugpa, Ňagla Päma Düdul, Džigme Lingpa a mnohých ďalších, i svoj vlastný drahocenný a jedinečný cyklus objavených náuk (teriem), Longsal. Uviedol do náuky dzogčhenu tisíce študentov po celom svete a bol priekopníkom v úsilí obnoviť a opäť učiť pôvodné prastaré tantry dzogčhenu ako je tantra Kráľ, ktorý všetko vytvára (Kündže Gjalpo) a Transcendentný zvuk (Dra Thalgjur).

    Dokonca aj dnes Čhögjal Namkhai Norbu naďalej neustále cestuje po celom svete, prednáša a usporadúva retreaty, ktorých sa zúčastňujú tisícky ľudí, mnohé z týchto retreatov a učení sú prenášané naživo cez videowebcast a môžu ich nasledovať záujemcovia, ktorí nemôžu cestovať a stretnúť majstra osobne.

    Nedávno vybral Čhögjal Namkhai Norbu ostrov Tenerife ako veľmi vhodné miesto pre rozvoj, učenie, uchovávanie a prax drahocenných náuk dzogčhenu, ako aj pre šírenie mnohých aspektov tibetskej kultúry. Víziou Rinpočheho je založiť Globálny gar komunity dzogčhenu na Tenerife – miesto, kde sa môžu stretávať všetci praktikujúci dzogčhenu a navzájom tam spolupracovať a kde budú môcť učenia  prekvitať a byť odovzdávané budúcim generáciám.

(Prvý podrobný životopis Čhögjal Namkhai Norbua bol zverejnený v medzinárodnom vedeckom časopise Religions, v zvláštnom vydaní „Spiritual examples,“ s názvom „Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche: Dzogchen and Tibetan Tradition. From Shang Shung to the West”, napísaný Paolom Roberti di Sarsina, Bologna, Taliansko. (Celý článok si v angličtine môžete prečítať TU