Učenie dzogčhenu

Dzogčhen je starobylé duchovné učenie, ktoré sa rozvinulo v Tibete v tradícii tibetského buddhizmu, avšak nepatrí k žiadnej škole, či náboženskému systému. Je to poznanie, ktoré odovzdávali majstri bez toho, aby boli obmedzení sektárstvom. Slovo „dzogčhen“, ktoré znamená „úplná dokonalosť“, v skutočnosti označuje pravú, prirodzenú podstatu všetkých bytostí, ich prvotný stav, ktorý je nepodmienený a ničím neoobmedzený . Majstrova transmisia tohto stavu poznania je v samotnom srdci náuky dzogčhenu.

Dzogčhen sa bez akéhokoľvek prerušenia odovzdával až do dnešných dní od majstra k majstrovi.  To je dôvod, prečo je táto transmisia skutočne účinná a živá. Ľudia, ktorí ju dostanú,  majú skutočné šťastie, lebo prostredníctvom uvedenia, ktoré im dá plne kvalifikovaný majster, môžu zažiť, alebo inými slovami, rozpoznať svoju skutočnú prirodzenosť, svoj autentický dokonalý stav. Aplikovaním metód náuky dzogčhenu je naozaj možné prejsť rýchlym duchovným rastom a osobným rozvojom, a zároveň sa napriek obvyklým problémom, ktorým musíme čeliť v dennom živote, naučiť žiť uvoľnenejšie a pokojnejšie. Prijatie učenia predstavuje úžasnú príležitosť zoznámiť sa s majstrom múdrosti, ktorý odovzdáva učenie, uvádza do tohto poznania a vysvetľuje rôzne metódy a praxe. Predovšetkým učí, ako integrovať toto poznanie v dennom živote a ako pracovať so všetkými druhotnými okolnosťami, ktoré môžu nastať.