V náuke dzogčhenu označuje slovo vadžra našu skutočnú prirodzenosť, pravý stav javov. Tanec vadžry je dôležitou metódou, ktorá používa zvuk a pohyb na integrovanie troch aspektov našej existencie – tela, reči a mysle – v tomto poznaní. Čhögjal Namkhai Norbu predstavil svojím žiakom Tanec vadžry v roku 1990. Od tej doby sa praktikuje na rôznych miestach a centrách komunity dzogčhenu po celom svete.

Skrze tanec vadžry môžeme použitím zvuku a pohybu zharmonizovať a hlboko uvoľniť naše telo, energiu a myseľ.

Každý krok, ktorý robíme na mandale tanca vadžry, je spojený s vonkajšími energetickými bodmi na Zemi, a zároveň s vnútornými energetickými bodmi nášho vadžra tela. Spojenie medzi vnútornou a vonkajšou dimenziou je prebudené skrze zvuk melódie a mantry.

Tancom vadžry môžeme uviesť svoju energiu do rovnováhy a nájsť uvoľnenejší, jasný a pokojný stav, ktorý nám pomáha lepšie sa vysporiadať s okolnosťami každodenného života.

Tanec vadžry je súčasťou CID (Medzinárodnej rady pre tance, Conseil International de la Danse), oficiálnej organizácie pre všetky formy tanca vo všetkých krajinách sveta, spadajúca pod UNESCO.